Outstanding achievements

Outstanding achievements

Guangxi Ming yang WWTP: modified oxidation ditch

Customer: Guangxi Ming yang WWTP

Treatment Technology: modified oxidation ditch

Sewage Type: Mixed Sewage

Outstanding achievements

Henan Shangqiu WWTP: A20

Customer: Henan Shangqiu WWTP

Treatment Technology: A20

Sewage Type: Municipal Waste Water

Outstanding achievements

Dalian Hutan new district WWTP: CASS

Customer: Dalian Hutan new district WWTP

Treatment Technology: CASS

Sewage Type: Municipal Waste Water

Outstanding achievements

Jia mushi west District WWTP: CAST

Customer: Jia mushi west District WWTP

Treatment Technology: CAST

Sewage Type: Municipal Waste Water

Outstanding achievements

Baoji Shilipu WWTP: SBR

Customer: Baoji Shilipu WWTP

Treatment Technology: SBR

Sewage Type: Municipal Waste Water